Yhdistys

Suomen Kielipolku SLI ry - YHDESSÄ ÄÄNEMME KUULUU

Yhdistyksemme tarkoituksena on
 
  • valvoa kielellisten erityisvaikeuksien kanssa elävien lasten ja heidän perheidensä etuja ja oikeuksia

  • kehittää päivähoito- ja kouluasioita sekä vapaa-ajan toimintaa ja osallistumista lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus

  • koota kielellisen erityisvaikeuteen ja lasten elämään liittyvää tietoa ja välittää sitä jäsenistölle esim. luennot ja jäsenkirjeet

  • edistää yleistä tietämystä kielellisestä erityisvaikeudesta sekä julkisuudessa että päättäjien keskuudessa

  • yhdistää huoltajia, joiden lapsilla on kielellinen erityisvaikeus ja tukea heitä kasvatustyössään

  • koota yhteistoimintaan huoltajia ja kielellisestä erityisvaikeudesta kiinnostuneita henkilöitä sekä asiantuntija- ja yhteistyöosapuolia

  • järjestää virkistys- ja harrastustoimintaa (lasten ja vanhempainkerho, perhekahvila, retket, matkat jne.).